Nổi bật

Chủ đề cái ác trong các tác phẩm của F.M. Dostoevsky

 

Bài báo có liên quan đến nội dung về triết học Nga

Chủ đề cái ác trong các tác phẩm của F.M. Dostoevsky - Mai K Đa, Lê Thị Hồng Phượng

Thông tin trích dẫn:

Mai K Đa, Lê Thị Hồng Phượng (2023), Chủ đề cái ác trong các tác phẩm của F.M. Dostoevsky, Kỷ yếu hội thảo khoa học quốc tế “Triết học Nga và Việt Nam: lịch sử, vấn đề, triển vọng”, NXB Đại học Quốc gia Hà Nội, tr. 52-64.ISBN 978-604-396-434-9 

Link PDF


---------------------
Bánh mì Phượng's - banhmiphuong.com
 
Bếp Phượng - bepphuong.com #bepphuong
Cà dầm tương Xứ Nghệ - cadamtuongxunghe.com #cadamtuong
Hồng Phượng Store - hongphuong.net #hongphuongstore
Cà phê Con Gà #bepphuong
 


 

Advertisement

Type and hit Enter to search

Close
Contact Me on Zalo