Nổi bật

Mai K Đa, Dương Quốc Quân, Lê Thị Tuyết, Lược sử triết học Nga: Sách chuyên khảo

Mai K Đa, Dương Quốc Quân, Lê Thị Tuyết, Lược sử triết học Nga: Sách chuyên khảo. H.: Nxb Chính trị Quốc gia Sự thật, 2021. - 340 trang.

Chương 1: Triết học Nga từ thế kỷ X đến cuối thế kỷ XVIII

Chương 2: Triết học Nga nửa đầu thế kỷ XIX

Chương 3: Triết học Nga từ nửa sau thế kỷ XIX đến đầu thế kỷ XX

Chương 4: Sự hình thành và phát triển của triết học Xôviết từ cuối thế kỷ XIX đến cuối thế kỷ XX

Chương V: Nghiên cứu triết học ở nước Nga hậu Xôviết từ cuối thế kỷ XX đến nay.


---------------------
Bánh mì Phượng's - banhmiphuong.com
 
Bếp Phượng - bepphuong.com #bepphuong
Cà dầm tương Xứ Nghệ - cadamtuongxunghe.com #cadamtuong
Hồng Phượng Store - hongphuong.net #hongphuongstore
Cà phê Con Gà #bepphuong
 


 

Advertisement

Type and hit Enter to search

Close
Contact Me on Zalo