Bánh mì Phượng's thịt xiên nướng tại Hà Nội một buổi chiều mưa 2021

 Bánh mì Phượng's tại Hà Nội